> Home > Diensten > Onderhoudscontracten interne audit

Onderhoudscontracten interne audit

Periodieke onderhoud van een kwaliteitsysteem op basis van NEN-EN-ISO 9001 of HKZ is nodig vanwege:

  • de eis vanuit de norm dat er één keer per jaar een interne audit moet worden gehouden;
  • het feit dat de organisatie gewijzigd is;
  • aanpassingen in de normen;
  • nieuwe ontwikkelingen binnen de branche;
  • veranderende wet- en regelgeving.

Roozeboom Consulting kan deze onderhoudswerkzaamheden aan het systeem voor u te verrichten. U hoeft zich dan niet te bekwamen in de materie en dat neemt u veel werk uit handen.

De invulling van het onderhoudscontract

De basis van het onderhoudscontract is een jaarlijks bezoek van één dag aan uw organisatie. Eén van onze adviseurs voert dan een interne audit uit. Hierbij wordt zowel de documentatie als de implementatie van het kwaliteitssysteem beoordeeld.

De nodige aanpassingen en verbeteringen worden vastgelegd in een auditrapport. Tevens krijgt u adviezen en tips om het werken met het kwaliteitssysteem te vergemakkelijken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wilt u meer weten over onderhoudscontracten en de mogelijkheden om dit in uw organisatie toe te passen? Bel ons dan of vul het Contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eerst uitproberen?

Het is mogelijk om éénmalig een interne audit uit te laten voeren en pas daarna te beslissen of u een onderhoudscontract wilt afsluiten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Als het gaat om kwaliteit! -

© KeyOne Webdesign Groningen