> Home > Diensten > Opzetten mondzorgcentrum

Opzetten van een professioneel mondzorgcentrum

Een groot aantal tandartspraktijken is inmiddels, op eigen initiatief of gestimuleerd door de zorgverzekeraar, gegroeid van een éénmanspraktijk naar een mondzorgcentrum.

Deze samenwerkingsverbanden met collega’s, eventueel aangevuld met andere vakdisciplines, zoals een tandtechnicus, een mondhygiëniste of een tandprotheticus, zal moeten leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering en kwalitatief betere zorg voor de patiënten.

De overheid stelt echter kwaliteitseisen aan mondzorgcentra. Deze eisen zijn vastgelegd in de kwaliteitswet zorginstellingen van april 1996.

Deze kwaliteitseisen zijn:

  1. het leveren van verantwoorde zorg;
  2. het hebben van op kwaliteit gericht beleid;
  3. het invoeren van een kwaliteitssysteem;
  4. het uitbrengen van een kwaliteitsjaarverslag.

Bemoeienis van de overheid leidt vaak tot bureaucratie, iets waar de drukbezette tandarts niet op zit te wachten. Indien u echter op een ondernemende en pragmatische wijze met bovengenoemde regelgeving om gaat, kunt u deze in uw voordeel laten werken.

Systematische kwaliteitsbeheersing en -verbetering leidt nl. niet alleen tot verantwoorde zorg, maar geeft tevens minder fouten (lees: minder kosten), tevreden cliënten/patiënten en gemotiveerd personeel.

Roozeboom consulting ondersteunt al jaren mondzorgcentra bij het succesvol invoeren van bovenstaande kwaliteitscriteria. Wij hebben ruime ervaring met tandartsen, implantologen, orthodontisten, parodontologen, mondhygiënistes en tandtechnische laboratoria.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wilt u meer weten over het opzetten van een professioneel mondzorgcentrum? Bel ons of stel uw vraag via het Contactformulier. Wij nemen dan contact met u op.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Als het gaat om kwaliteit! -

© KeyOne Webdesign Groningen