> Home > Diensten > Preventieve praktijkscreening

Preventieve Praktijkscreening

Roozeboom consulting biedt u de mogelijkheid om een onafhankelijk advies in te winnen door middel van een preventieve praktijkscreening. Bij deze screening wordt getoetst in hoeverre uw praktijk voldoet aan alle aandachtspunten van de Inspecteur Mondzorg. Hierbij komen de volgende zaken aan bod:

  • zijn alle taken met betrekking tot het Kernenergiewet (KEW) dossier uitgevoerd?
  • zijn alle taken met betrekking tot de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd?
  • is de richtlijn infectiepreventie voor mondzorgpraktijken (2016) correct geïnterpreteerd  en nageleefd?
  • zijn de juiste protocollen in de praktijk aanwezig, bijvoorbeeld in het kader van taakdelegatie?
  • wordt de juiste apparatuur en decontaminatieprocessen in de praktijk gebruikt?
  • wordt de kritische apparatuur goed onderhouden en gevalideerd?

De praktijkscreening wordt opgevolgd door een onafhankelijke rapportage. Indien de adviezen en aanwijzingen, die uit de rapportage van de preventieve praktijkscreening voortkomen, worden opgevolgd, dan zal de praktijk in kwestie probleemloos een eventuele inspectie door de Inspecteur Mondzorg doorstaan.

Tijdens een praktijkscreening is het de bedoeling, dat de praktijkvoering zo normaal mogelijk verloopt en er dus gewoon patiëntenbehandelingen plaatsvinden. Vanwege het feit dat Rogier Becker tijdens de patiëntenbehandelingen ook zal meekijken wordt geadviseerd om de patiënten hierover te informeren. Mocht een patiënt hier problemen mee hebben, dan wordt hier natuurlijk rekening mee gehouden.

De  kosten voor een preventieve praktijkscreening worden bepaald door de grootte van de praktijk en bedragen:

Voor een praktijk met 1-3 behandelkamers 750 euro (dagdeel)
Voor een praktijk met 4 of meer behandelkamers 1100 euro (2 dagdelen)

Deze prijzen zijn inclusief reiskosten, schriftelijke rapportage en advies en exclusief 21 % btw.

 

- Als het gaat om kwaliteit! -

KeyOne Webdesign Groningen