Inventariserende kwaliteitsaudit

Is uw praktijkorganisatie op orde?

Elke tandarts dient aantoonbaar te voldoen aan geldende wetgeving en de richtlijnen vanuit de branche. Een zware organisatorische last die menig tandarts-eigenaar zorgen baat. De afgelopen jaren hebben veel praktijken dan ook, o.a. door druk vanuit inspectie, aandacht besteed aan dit onderwerp. Toch blijft bij vele tandartsen de onzekerheid of men aan alle voorwaarden voldoet.

Ééndaagse inventariserende kwaliteitsaudit

Om aan al deze onzekerheid een einde te maken heeft Roozeboom Consulting een nieuwe dienstverlening ontwikkeld. In één dag toetsen wij de hele organisatie en de eigen procedures en werkinstructies (indien aanwezig) aan de bestaande wet- en regelgeving en relevante brancherichtlijnen. De praktijk kan gewoon openblijven voor uw patiënten! Wel dient de adviseur gedurende deze dag begeleid te worden door een medewerker van uw praktijk die op de hoogte is van alle aspecten van uw bedrijfsvoering.

Pragmatisch advies

Aan het einde van de dag krijgt u een mondelinge samenvatting van de geconstateerde bevindingen en een pragmatisch advies “hoe” u eventueel gevonden afwijkingen kunt oplossen. Een schriftelijke rapportage wordt u aansluitend toegezonden. Indien de adviezen en aanwijzingen worden opgevolgd, zal de praktijk in kwestie voldoen aan de eisen van inspectie en gereed zijn voor een basis visitatie. Het advies is zodanig dat de praktijk zelfstandig de gevonden afwijkingen kan oplossen. Kosten 1.500 euro per praktijkorganisatie incl. reiskosten en excl. 21% btw.