Privacyverklaring

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Roozeboom consulting B.V. de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Contactgegevens

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u terecht bij ons. Wij reageren binnen drie werkdagen op uw bericht en zullen uw vraag zo nodig doorzetten aan onze privacyfunctionaris.

Cookies

Roozeboom consulting maakt geen gebruik van tracking cookies, waarmee uw surfgedrag geanalyseerd kan worden.

Inschrijving voor nieuwsbrief

Roozeboom consulting biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Roozeboom consulting u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Roozeboom consulting biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Als er een nieuwsbrief wordt verzonden dan worden daarvoor statistieken verzameld op basis van het e-mailadres, het lezen van de nieuwsbrief en of er is doorgeklikt naar specifieke artikelen, producten of diensten Onze nieuwsbrieven worden regelmatig gestuurd naar een specifiek interessegebied (bijvoorbeeld voor een branche als ‘Zorg’). Door onze statistieken op e-mailadres bij te houden zorgen we dat de inhoud van de nieuwsbrief aansluit bij de interessegebieden van abonnees.

Formulieren op roozeboomconsulting.nl

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden niet opgeslagen, maar worden door ons CMS (WordPress) gemaild naar degene die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar het e-mailadres in**@ro*****************.nl. Deze mailbox is alleen toegankelijk voor de directeur.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

 • Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
  Voor formulieren op pagina’s binnen roozebooomconsulting.nl die worden ingestuurd geldt dat deze niet worden opgeslagen in ons CMS, maar worden verstuurd per email naar in**@ro*******.nl consulting.nl. Deze mailserver staat bij Vevida en wordt door onszelf beheerd. De server staat in Nederland onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
 • Statistieken
  Wij verzamelen geen gegevens voor statistieken.

U heeft het recht:

 • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel(*) gevallen laten corrigeren of verwijderen.
 • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
 • via in**@ro*****************.nl een klacht in te dienen

* wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente servicemeldingen (spoedonderhoud of kwetsbaarheden bijvoorbeeld). Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.

Verder goed om te weten

 • Als u uw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij u kunnen bereiken. Zo kan het zijn dat u belangrijke informatie over uw webapplicatie niet krijgt.
 • Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.