Klachtenregeling voor cursussen Roozeboom consulting

Wij zien graag dat u tevreden bent over onze opleidingen.

Heeft u een klacht over Roozeboom consulting? Eenvoudige klachten kunt u telefonisch bespreken met ons kantoor, te bereiken op 050-4064040.

Hoe ziet de klachtenprocedure eruit?

  • Binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging.
  • Pier interim & consulting, uit Haren (06-51281510) zal de klachten behandelen. Indien de aard van de klacht daartoe aanleiding geeft, zal Pier interim & consulting de klacht in behandeling nemen.
  • Roozeboom consulting streeft ernaar u binnen 14 werkdagen van een inhoudelijke reactie te kunnen voorzien. Indien deze termijn niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.
  • Uw klacht zal zo objectief mogelijk worden beoordeeld.
  • Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
  • De gehele klachtenprocedure zal, uitzonderingen daargelaten, binnen zes weken worden afgerond.
  • De uitspraak van Pier interim & consulting is bindend.